3. November 2021

Den tyska Fintech-startupen Etvas etablerar sig i Skandinavien

Den tyska Fintech-startupen Etvas etablerar sig i Skandinavien

Etvas är en cloud baserad B2B2C-plattform och ekosystem för tilläggstjänster, speciellt utvecklad för banker, försäkringsbolag, telekom, tjänsteleverantörer och online butiker. 

Etvas är en cloud baserad B2B2C-plattform och ekosystem för tilläggstjänster, speciellt utvecklad för banker, försäkringsbolag, telekom, tjänsteleverantörer och online butiker. 

Etvas hjälper företagen att på ett enkelt sätt skapa konkurrensfördelar i den digitala världen genom att komplettera produkt/service-utbudet med relevanta och personliga erbjudanden ”utöver det vanliga”. Syftet är att möjliggöra en enkel monetarisering av touch points, skapa mervärde i kundrelationerna samt att öka kundlojaliteten och intjäningen per kund. 

Etvas API-baserade globala marknadsplats och ekosystem kopplar samman leverantörer av tilläggstjänster med företagen och deras kunder under ett digitalt tak. Leverantörerna kan enkelt integrera sina tjänster på plattformen vilket gör det möjligt för företagen att påskynda leveransen av nya digitaltjänster och erbjudande till sina slutanvändare. Tilläggstjänsterna omfattar allt från lifestyle, rabatter, försäkringar till ID/Cyber säkerhet.

Etvas samarbetar med toppbanker, försäkrings- och assistance-bolag i Europa och i kretsen av investerare ingår tyska Commerzbank samt kända VCs.

Etvas Customer Portal

Erfarna grundare och ett internationellt team.

Hamburg baserade Etvas GmbH grundades i december 2019 av finansexperten Sören Timm och IT-entreprenören Ilie Ghiciuc. 

Sören Timm har arbetat för den brittiska CPP Group sedan 2007, där han byggde upp den tyska och österrikiska verksamheten som VD. CPP utvecklar tjänsteprodukter för finans- och försäkringssektorn.

Ilie Ghiciuc har 17 års erfarenhet som CTO och IT-entreprenör och har genomfört ett stort antal projekt inom finanssektorn.

Det internationella teamet omfattar 12 personer.

En del av teamet är Sven Sahlberg, med ett förflutet som ansvarig för DACH och Nordics för Tenerity (tidigare Affinion International Ltd.), har mer än 20 års erfarenhet av att utveckla och förvalta mervärdes-program för finansiella institutioner på de skandinaviska och DACH-marknaderna.

Sören Timm: vi ser fram emot att öppna upp den skandinaviska marknaden, företagen och kunderna är digitala på ett självklart sätt som gör marknaden väldigt attraktiv för oss. Vi löser ett problem för företagen att kunna erbjuda sina kunder nya och spännande tilläggstjänster på ett enkelt, effektivt och dynamiskt sätt som är unikt i marknaden. Våra kunder kan genom vår plattform skapa konkurrensfördelar och öka intjäningsförmågan per kund.

Namnet Etvas står för "etcetera value added service" och fokuserar på Customer Centricity.